P. Olesen & Sønner
Grunddata
CVR-nr:
14345140
P-nr:
1014572003
Fagsystemnøgle:
63f21109-4344-469c-90bc-b1cd0e4fadb0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordre Kobbelvej 17A
7000 Fredericia
Matrikel:
7b - Fredericia Kobbeljorder
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
431100
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-01-2018 Vis
§8-tilsyn opstartstilsyn Fysisk tilsyn 22-02-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 03-12-2019 Vis
Kampagne - AdBlue Fysisk tilsyn 03-12-2019 Vis
Tilsyn efter §9 - uheld Fysisk tilsyn 23-02-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 22-02-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 22-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 22-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 03-12-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 03-12-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Ny samlet miljøgodkendelse af P. Olesen & Sønner A/S, 7000 Fredericia 14-10-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis