Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads
Grunddata
CVR-nr:
41333014
P-nr:
1018455974
Fagsystemnøgle:
311488ec-8812-4edd-8cf0-8f6c1963dc70
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kløvenhøj 7
7970 Redsted M
Matrikel:
8n - Redsted By, Redsted
Kommune:
Morsø Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-03-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-07-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-06-2019 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 18-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-03-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 31-08-1993 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 31-08-1993 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 15-05-1997 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 01-10-1992 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 28-03-2001 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 12-06-1987 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-06-1991 Miljøgodkendelse Meddelt Vis