Sten Simonsen, V Starengvej 441
Grunddata
CHR-nr:
36834
Fagsystemnøgle:
60b92003-d6b9-477f-abd0-49e142cec06c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
V Starengvej 441
9700 Brønderslev
Matrikel:
7d - Ø. Hjermitslev By, Tolstrup
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser vedrørende alarm 08-11-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse vedrørende 5 års beholderkontrol 08-11-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse vedrørende etablering af afløb eller pumpesump 08-11-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse om søjfning af fyringsolietank 08-11-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse verørende vilkår om etablering af vold 08-11-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
V. Starengvej 441, Brønderslev - § 16b Miljøtilladelse til ny stald med plads til kvæg på dybstrøelse 20-11-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT), 18-12-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis