Aga A/S (Linde A/S)
Grunddata
CVR-nr:
10290511
P-nr:
1002890432
Fagsystemnøgle:
86544452-4b8b-425b-b2f5-cc89fc01c1ce
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Uplandsgade 52
2300 København S
Matrikel:
386 - Amagerbros Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
201100
Myndighed
Miljømyndighed:
Københavns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-05-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Ophør af virksomhed 06-01-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 07-02-2019 Vis