Dahls Metalopkøb ApS
Grunddata
CVR-nr:
35388303
P-nr:
1025748693
Fagsystemnøgle:
8045c4b3-d739-4387-a525-277ae7f7f73e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
4h - Smidstrup By, Eggeslevmagle
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 02-08-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 07-05-2019 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 19-03-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 09-05-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 30-08-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 20-09-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 17-05-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 27-10-2016 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 07-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 17-05-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Påklaget Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-09-2022 Meddelt Vis