Hartvigs Vinbar
Grunddata
CVR-nr:
38540408
Fagsystemnøgle:
0c26cf52-0bbf-4957-999b-50c1808b836f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Jægergårdsgade 2A
8000 Aarhus C
Matrikel:
46a - Marselisborg, Århus Grunde
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Sommers Vinbar
Adresse:
Muslingevej 43
8250 Egå
Email:
sommersvinbar@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
563000
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status