NORRECCO A/S - Ressourcecenter
Grunddata
CVR-nr:
30518438
P-nr:
1018759787
Fagsystemnøgle:
cbef8bd7-6c2a-4985-9370-5faaa6a78125
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
P.L. Brandts Allé 5
5220 Odense SØ
Matrikel:
12u - Fraugde By, Fraugde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 06-04-2017 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 13-09-2016 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 16-02-2017 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 16-11-2017 Vis
Kampagne - Industri 2018 Fysisk tilsyn 08-10-2018 Vis
Administrativt tilsyn Fysisk tilsyn 19-07-2019 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 18-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Spildevandstilladelse 10-08-2017 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillægsgodkendelse opbevaring rent jord 17-01-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-07-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis