ETK, materielgård i Køge
Grunddata
CVR-nr:
29189374
P-nr:
1003286709
Fagsystemnøgle:
029a8025-48be-4dad-93be-e70748a82fbb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ørnevej 15
4600 Køge
Matrikel:
1ræ - Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
812900
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 29-06-2017 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 07-02-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 Fysisk tilsyn 29-06-2017 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 05-10-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 13-10-2021 Vis
Tilsyn i forbindelse m. andet Fysisk tilsyn 28-03-2022 Vis
Adminstrativt tilsyn Administrativt tilsyn 31-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 10-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 31-03-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af ETK, Materielgård i Køge 02-04-2014 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis