Gandrup Teglværk
Grunddata
CVR-nr:
20400234
P-nr:
1020101683
Fagsystemnøgle:
9c4f3b5b-5f9e-4c1d-8cb9-da94a29e0183
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Teglværksvej 41
9362 Gandrup
Matrikel:
24x - Gandrup By, Ø. Hassing
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
3.5. Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4 m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik:
11-02-2016
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 29-11-2016 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 18-09-2019 Vis
2020 Sporbarhed af genanv. affald, vars Fysisk tilsyn 11-11-2020 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 11-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse af Gandrup Teglværk, Teglværksvej 41, 9362 Gandrup 11-02-2016 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis