Staldanlæg Gl. Ranselvej 5
Grunddata
CVR-nr:
25556666
CHR-nr:
39146
Fagsystemnøgle:
78710000000596
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl. Ranselvej 5
7700 Thisted
Matrikel:
12a - Sønderby By, Tved
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Hans Kristian Kjærgaard
Adresse:
Gl. Ranselvej 5
7700 Thisted
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har fastsat emisssionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner:
29-03-2019
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
08-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 10-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 10-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-07-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 10-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-01-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b-miljøtilladesle, Slagtekalve 29-03-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis