Haldor Topsøe Lager
Grunddata
CVR-nr:
41853816
P-nr:
1014797374
Fagsystemnøgle:
8d4ef4b9-9ee9-40e6-8367-763058b0bc0a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Centervej 11
3600 Frederikssund
Matrikel:
14ae - Oppe Sundby By, Oppe Sundby
Kommune:
Frederikssund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 209. Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. 
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
205900
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-12-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 23-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 19-12-2017 Vis