Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Grunddata
CVR-nr:
24212122
P-nr:
1018427636
Fagsystemnøgle:
8eb037ba-b005-42e1-a5f1-61c9273abf36
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 244
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
20be - Romdrup By, Romdrup
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling af slagger og aske samt slammineralisering. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 19-05-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 26-06-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 26-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 20-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 12-12-2019 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 01-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 01-06-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 01-06-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 01-06-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-07-2017 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst 20-06-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis