Grunddata
CVR-nr:
33159048
P-nr:
1016325607
CHR-nr:
24306
Fagsystemnøgle:
4f3378ad-29ec-4811-9666-1836b8bdd823
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Melholtvej 68
9370 Hals
Matrikel:
1a - Hyllen, Ulsted
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 03-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering af ansøgning om ændring af svineproduktionen på Melholtvej 68, 9370 Hals 19-12-2019
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er indsendt
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til Gravholt, Melholtvej 24, 9370 Hals 24-10-2007 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse efter husdyrlovens §12 stk. 2 på Melholtvej 68, 9370 Hals 24-09-2009 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hyllen, Melholtvej 68, 9370 Hals 05-03-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis