FILSKOV ENERGISELSKAB A M B A
Grunddata
CVR-nr:
16263443
P-nr:
1001067947
Fagsystemnøgle:
56500000000102
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hjortlundvej 13A
7200 Grindsted
Matrikel:
2i - Filskov By, Filskov
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Biaktiviteter:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 14-11-2017 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 26-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse, Hjortlundvej 13A, 7200 Grindsted 04-04-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - etablering af reaktortank og samdrift af gasmotorer 17-01-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis