I/S AffaldPlus, Næstved Affaldsenergi
Grunddata
CVR-nr:
65278316
P-nr:
1003303864
Fagsystemnøgle:
d97cf4df-a396-46d7-8421-6df4ac41efc2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Matrikel:
1ah - Ydernæs, Næstved Jorder
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-11-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-10-2018 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 23-09-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 06-01-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-10-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 04-05-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 21-10-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 17-08-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 01-12-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 28-08-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 19-09-2013 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-01-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Aktiviteter på komposteringsplads 10-07-2017 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 23-03-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 07-07-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 05-04-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af køletårn 10-06-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis