Nørgård Bioenergi ApS
Grunddata
CVR-nr:
39020769
P-nr:
1022939749
Fagsystemnøgle:
82317500-d99e-424e-aead-558039a731c4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Abildholtvej 8
7500 Holstebro
Matrikel:
19a - Den østlige Del, Borbjerg
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2019 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 03-03-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-03-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-04-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af gårdbiogasanlæg 19-12-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
MILJØGODKENDELSE af gårdbiogasanlæg Nørgaard Bioenergi ApS Abildholtvej 9A, 7500 Holstebro 19-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering og tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Nørgård Bioenergi ApS 16-08-2022 Revurdering Meddelt Vis