Høvængegård ApS
Grunddata
CVR-nr:
42014362
CHR-nr:
36499
Fagsystemnøgle:
699664b5-d3b1-426e-8c17-27095b55a179
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Øllebøllevej 3a
4894 Øster-Ulslev
Matrikel:
23b - Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Frifeltvej 13
7000 Fredericia
Telefon:
75860601
Email:
madskring@roenshauge.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-06-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-07-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-07-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 31-08-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 godkendelse til etablering af malkekvægbesætning på Øllebøllevej 3a, 4894 Øster Ulslev 03-10-2016 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 16 b miljøtilladelse til svinebesætning op Øllebøllevej 3a, 4894 Øster Ulslev 06-08-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis