Agerlund Mink v/Kenneth Vennegaard
Grunddata
CVR-nr:
19092887
CHR-nr:
99064
Fagsystemnøgle:
67f7272d-dfa2-41bd-8496-8cb102be77c7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Høgsbjergvej 3B
7500 Holstebro
Matrikel:
9g - Den mellemste Del, Idom
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Agerlund Mink v/Kenneth Vennegaard
Adresse:
Høgsbjergvej 3B
7500 Holstebro
Telefon:
97485325
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
HG § 1 stk 1 - Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 DE (IED grænsen) og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017Omfattet af regelmæssige tilsyn Øvrige husdyrbrug større end 3 DE, omfattet af lokaliseringsgodkendelser. Forudsat at disse var omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017. Øvrige husdyrbrug, der ikke har en godkendelse/tilladelse med et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 75 DE og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017 Pelsdyrfarme som ikke har en godkendelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 25 < DE ≤ 250 DEOmfattet af brugerbetaling Pelsdyrfarme, som ikke har en tilladelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 3 < DE ≤ 25 DE Alle omfattet af brugerbetaling
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-11-2017 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2018 Vis
Miljøtilsyn 2020 (BASIS) - Høgsbjergvej 3B, 7500 Holstebro Fysisk tilsyn 01-09-2020 Vis
Opfølgning på beholderkontrol Administrativt tilsyn 21-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-12-2018 Efterkommet Vis