Henrik B. Schmidt
Grunddata
CVR-nr:
37071404
Fagsystemnøgle:
55000000000017
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Barsbølvej 1
6780 Skærbæk
Matrikel:
470a - Skærbæk Ejerlav, Skærbæk
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gårdejer Henrik B. Schmidt
Adresse:
Barsbølvej 1
6780 Skærbæk
Telefon:
74750571
Email:
gesingvej23@dlgmail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse § 16 b 14-12-2017 Husdyrtilladelse Meddelt Vis