Fortum Waste Solutions A/S, Deponeringsplads
Grunddata
CVR-nr:
34484414
P-nr:
1008881304
Fagsystemnøgle:
110842ec-019e-406f-add6-3c992c71eae7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klintholmvej 56
5874 Hesselager
Matrikel:
14k - Vormark By, Hesselager
Kommune:
Svendborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn på Ekokem Fysisk tilsyn 14-11-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-04-2017 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 08-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af ændring af vilkår med fastlæggelse af sikkerhedsstillelse for etape 6.2 29-04-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 08-10-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 30-08-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 27-05-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 14-03-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis