Korsør Fyldplads
Grunddata
CVR-nr:
29188505
Fagsystemnøgle:
f8353163-a550-4299-823d-626ae0a1cfd3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ørnumvej 0
4220 Korsør
Matrikel:
1za - Tårnborg Hgd., Korsør Jorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Slagelse kommune
Adresse:
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-10-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 11-01-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status