Aarhus Kommunes jorddepot (Byggemodning)
Grunddata
CVR-nr:
55133018
Fagsystemnøgle:
1d134b50-169a-4bd4-b8cf-34b0edc51763
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Randersvej 311
8200 Århus N
Matrikel:
6af - Lisbjerg, Århus Jorder
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Aarhus Kommune
Adresse:
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon:
89402000
Email:
Borgerservice@aarhus.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status