Smedegaarden A/S
Grunddata
CVR-nr:
36024992
P-nr:
1019511002
Fagsystemnøgle:
20f04352-31dd-4e82-955e-37ad18c4d6fe
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vikingkaj 5
6700 Esbjerg
Matrikel:
1421bi - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 210. Skibsophugning. (jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, punkt 30)
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 26-05-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 26-04-2017 Vis
Opstartstilsyn, mellemlager til oplag af fiskeensilage, Vikingkaj 7 Fysisk tilsyn 13-12-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-03-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Tilsyn på Smedegaarden, Vikingkaj 5, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-05-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-10-2019 Vis
Aktivt tilsyn §8, opstartstilsyn Fysisk tilsyn 11-09-2019 Vis
Kampagnetilsyn, OBU Fysisk tilsyn 24-05-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til mellemlager til oplag af fiskeensilage 15-09-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af udlosningsplads til jern- og metalskrot, Vikingkaj 7, 6700 Esbjerg 21-09-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udlosningsplads for jern- og metalskrot 28-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse vedr. ændring af vilkår i miljøgodkendelse af mellemlager til oplag af fiskeensilage 28-09-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Vilkårsændring i miljøgodkendelse af mellemlager til oplag af fiskeensilage 06-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis