Klintholm I/S
Grunddata
CVR-nr:
42574058
P-nr:
1003312114
Fagsystemnøgle:
cc96bb29-33d8-4849-9832-0588f18e223a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Matrikel:
14k - Vormark By, Hesselager
Kommune:
Svendborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 06-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 23-03-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 06-09-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 06-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 07-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-09-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 30-05-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 12-03-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
MIljøgodkendelse - Oplag, sortering og neddeling af impræneret træ 19-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten til omlastning af slam 20-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis