Poul Kjær Poulsgaard
Grunddata
CVR-nr:
27877389
P-nr:
1001862025
CHR-nr:
56265
Fagsystemnøgle:
3da49e9c-6e95-477f-aa0b-22a0c4e798cd
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Madumvej 6
6990 Ulfborg
Matrikel:
14a - Madum By, Madum
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 10-11-2016 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-05-2018 Vis
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 07-07-2021 Vis
Basistilsyn - husdyrbrug Fysisk tilsyn 25-10-2022 Vis
Prioriteret tilsyn med gyllebeholdere Fysisk tilsyn 15-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse - reparation af teltoverdækning 15-11-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - fortank 15-11-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - dykket indløb på gyllebeholderen 15-09-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16a MILJØGODKENDELSE af slagtesvinebruget Gadegaard Madumvej 6, 6990 Ulfborg 22-08-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Screening ikke VVM pligt_2002_Madumvej 6_6990 Ulfborg 15-08-2002 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
§ 12 MILJØGODKENDELSE af svinebruget GADEGAARD Madumvej 6, 6990 Ulfborg 29-09-2010 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Stedfæstelse af § 12 miljøgodkendelse_20_08_2012 20-08-2012 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Krav om revurdering bortfalder der er indsendt ansøgning om ny miljøgodkendelse 24-10-2018 Revurdering Meddelt Vis