Feltengård Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189714
P-nr:
1024419327
Fagsystemnøgle:
3a29e5db-6ca5-4f63-855a-8ee0ed1fda83
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Randersvej 65A
8370 Hadsten
Matrikel:
13ø - Galten By, Nr. Galten
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-03-2015 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-10-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-10-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 09-05-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 04-05-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis