Affald & Genbrug, omlastestation
Grunddata
CVR-nr:
29189684
P-nr:
1019191156
Fagsystemnøgle:
6833ba43-cbf1-4f89-a39e-48f4cd00bb04
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fynsvej 100
5500 Middelfart
Matrikel:
8ai - Skrillinge By, Kauslunde
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 09-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse efter MBL §33 til udendørs oplag af glasaffald samt udvidet driftstid på midlertidig omlastestation for ikke-farligt affald 03-11-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis