Allan Støvring Jensen Schumacher
Grunddata
CVR-nr:
39356899
Fagsystemnøgle:
85ffc5df-df94-432c-93a0-1d568db3de87
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Øster Mellerupvej 79
9740 Jerslev J.
Matrikel:
2a - Ø. Mellerup By, Jerslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Kontaktoplysninger
Telefon:
98831400, 20961893
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Øster Mellerupvej 79
9740 Jerslev J
Telefon:
20961893
Email:
Asjsdk@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-09-2019 Vis
prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 02-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 12-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 12-09-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Øster Mellerupvej 79, Jerslev - § 16b miljøtilladelse til udvidelse af kalveproduktion 10-04-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis