Aalborg Recycling ApS
Grunddata
CVR-nr:
37548243
P-nr:
1021264594
Fagsystemnøgle:
54e2f844-3c5d-4b03-a78b-d7f35f8d4f7a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mineralvej 27
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
15y - Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 09-10-2017 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 23-01-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 18-03-2019 Vis
§9 tilsyn ved Aalborg Recycling ApS Fysisk tilsyn 18-03-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 10-05-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 07-11-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 09-01-2020 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 09-08-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 07-06-2019 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 28-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-06-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-06-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-03-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Miljøgodkendelse af bilag 1 virksomhed, Aalborg Recycling Aps, til opsamling, sortering og nyttiggørelse af bygnings- og metalaffald på Mineralvej 27, 9220 Aalborg Ø 15-12-2017
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Aalborg Recycling ApS, Mineralvej 27, 9220 Aalborg Øst 14-03-2019 Miljøgodkendelse Påklaget Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 10-07-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis