Frank Rohde Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
28159293
CHR-nr:
23936
Fagsystemnøgle:
a07a10fd-3c36-4225-b5fa-15297af5b23f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vindingvej 3
8740 Brædstrup
Matrikel:
2a - Burgårde By, Grædstrup
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
VINDINGVEJ MÆLKEPRODUKTION ApS
Adresse:
Vindingvej 3
8740 Brædstrup
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 15-09-2016 Vis
Basis tilsyn - varslet - land Fysisk tilsyn 04-10-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - land Fysisk tilsyn 24-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-09-2016 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL § 42 20-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 01-08-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven 19-08-2019
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse vedr. anmeldelse om etablering af plansilo på ejendommen Vindingvej 3, 8740 Brædstrup 11-07-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Dispensation fra afstandskrav til naboskel 11-07-2017 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis
Afgørelse efter § 27 om etablering af ny gyllebeholder 22-07-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Revurdering af § 33 godkendelse, Vindingvej 3, 8740 Brædstrup 22-09-2014 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven 18-09-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis