Grunddata
CVR-nr:
26488842
Fagsystemnøgle:
0e15fba4-7e3d-4933-af9d-c6e6a511aa26
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
316i - Korsør Bygrunde
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
EMINERAL A/S
Adresse:
Telefon:
96541050
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 16-06-2016 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 03-07-2019 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 20-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status