Keld og Kirsten Jonstrup
Grunddata
CVR-nr:
14020705
CHR-nr:
38129
Fagsystemnøgle:
1fcb9e58-b8e3-4b5d-a9ea-1a9e0126738b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stavadvej 351
9700 Brønderslev
Matrikel:
2f - Stavad By, Tise
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KALVEPRODUCENT KIRSTEN BRØNLUND JONSTRUP
Adresse:
Stavadvej 351
9700 Brønderslev
Telefon:
98887669
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
basistilsyn Fysisk tilsyn 21-10-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse dyreholdets størrelse 21-10-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse håndtering af husdyrgødning 21-10-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§10 tilladelse til kvæg- og hestebrug beliggende Stavadvej 351, 9700 Brønderslev 04-11-2008 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøtilladelse § 16b til blandet husdyrhold 16-09-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis