I/S Reno-Nord Deponi
Grunddata
CVR-nr:
46076753
P-nr:
1003387647
Fagsystemnøgle:
301a0f2a-c1cd-484f-a25b-973989ecdcf0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Halsvej 70
9310 Vodskov
Matrikel:
1h - Vesterladen, Horsens
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382120
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-10-2015 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-10-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-10-2016 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 23-08-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-05-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 11-02-1998 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Nye deponeringsenheder 27-12-2005 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Sorteringsplads 16-06-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Udvidelse af mellemlager 12-11-2003 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Udvidelse af etape 1 08-06-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til at oplagre, neddele og sortere have- og parkaffald (HPA) 06-08-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis