Deponi Kruusesmindevej Korsør
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1022452459
Fagsystemnøgle:
2ebc8d3f-3057-477b-be2c-109ae8ba0872
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kruusesmindevej 7
4220 Korsør
Matrikel:
84ds - Korsør Markjorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Adresse:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Telefon:
99551111
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
351100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 31-05-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-11-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 09-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-10-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-10-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-10-2018 Meddelt Vis