Hjerting Varmeværk
Grunddata
CVR-nr:
32662498
P-nr:
1015884831
Fagsystemnøgle:
408bbb93-4138-4d41-b3dd-b1b1c0a07ec9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bytoften 4
6710 Esbjerg V
Matrikel:
20e - Hjerting By, Guldager
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Basistilsyn 2016 - Hjerting Varmeværk, Bytoften 4, 6710 Esbjerg V Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status