Grunddata
CVR-nr:
33048025
Fagsystemnøgle:
cec31a22-3051-474f-be2b-38782f72f95b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
M.P.Bruuns Gade 45
8000 Århus C
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Sanglærkevej 10
8960 Randers SØ
Email:
schack1111@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status