Claus Thomsen
Grunddata
CVR-nr:
19936783
Fagsystemnøgle:
44f62c95-705f-495b-bd36-a8fc5f22d335
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ammelhedevej 17
8960 Randers SØ
Matrikel:
4a - Ammelhede By, Virring
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Ammelhedevej 17
8960 Randers SØ
Telefon:
86494583
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 28-05-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-05-2021 Meddelt Vis