Nysted Bioenergi ApS
Grunddata
CVR-nr:
36436743
P-nr:
1020149104
Fagsystemnøgle:
185df8c8-5e8c-422f-99af-8c849a52807f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fuglegårdsvej 10
4892 Kettinge
Matrikel:
18ak - Kettinge By, Kettinge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-11-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 24-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Sagsnr. 20-35532 Godkendelse forbehandlingsanlæg Nysted Bioenergi 14-10-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis