Grunddata
CVR-nr:
13059136
P-nr:
1021964545
Fagsystemnøgle:
aef51362-5318-4815-aa1f-721ef65bc346
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Læssevejen 23
6700 Esbjerg
Matrikel:
1228b - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Biaktiviteter:
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Risikotilsyn 2016 - IAT A/S, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Risikotilsyn 2016 - IAT A/S, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 01-12-2016 Vis
Basistilsyn 2016 - IAT A/S, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 01-12-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-06-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 11-12-2019 Vis