NATURE ENERGY KORSKRO A/S
Grunddata
CVR-nr:
34711631
P-nr:
1017960438
Fagsystemnøgle:
560b3214-de62-4a96-8747-ba0bddf14ff2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lunde Hovedvej 51
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
3g - Lunde, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse og ændring af listepunkt 28-04-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Miljøgodkendelse af lugtfilter og ståltanke 01-05-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - CO2 anlæg 08-08-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Ansøgning om ændret indretning, ståltanke til biomasse, luftrenseanlæg samt afkast 18-06-2020
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø – Miljøgodkendelse af biogasanlæg. 24-10-2016 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse af 2 stk. naturgaskedler 29-06-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for CO2 - anlæg 23-11-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis