Henrik Lund Nørgaard
Grunddata
CVR-nr:
21788546
P-nr:
1005203359
CHR-nr:
58787
Fagsystemnøgle:
a54a6a60-63ea-4dbc-9683-28d134281ea7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1a - Tvislund, Tvis
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 20-06-2018 Vis
Basistilsyn på Tvislundvej 4, 7500 Holstebro (IE-brug) Fysisk tilsyn 24-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 27-07-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro -§12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr 1) 27-02-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering af eksisterende § 12 miljøgodkendelse - Tvislundvej 4, 7500 Holstebro 13-11-2020 Revurdering Meddelt Vis
Tvislundvej 4, 7500 holstebro - § 12 Miljøgodkendelse 06-06-2016 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro -§12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 27-02-2017 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 33 Miljøgodkendelse - Tvislundvej 4, 7500 Holstebro 21-02-2005 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
§ 19f Fulde stalde - Tvislundvej 4, 7500 Holstebro 15-03-2012 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis