Mårum Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29188440
Fagsystemnøgle:
3940026e-02f2-43b2-854f-cbdf9343dc94
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ny Mårumvej 214
3200 Helsinge
Matrikel:
4g - Ejlstrup By, Mårum
Kommune:
Gribskov Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gribskov kommune
Adresse:
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Telefon:
72496000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-08-2016 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-04-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-06-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-01-2018 Efterkommet Vis