Marielyst Vognmandsforretning - bygningsaffald
Grunddata
CVR-nr:
21770000
P-nr:
1005187365
Fagsystemnøgle:
0050fd8c-fb89-427f-9e16-7d892789ee8d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
32eg - Bøtø Nor, Væggerløse
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tils.i forb.m.klage Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 04-01-2018 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 22-03-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-11-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-04-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 23-03-2023 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 23-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse - Marielyst Strandvej 3, 4873 Væggerløse 04-05-2023 Miljøgodkendelse Meddelt Vis