Flyveaskedepot ved Amagerværket
Grunddata
CVR-nr:
10073022
Fagsystemnøgle:
48b19b15-3172-48a1-b939-ed20efe1f7d8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kraftværksvej 37
2300 København S
Matrikel:
552 - Amagerbros Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HOFOR A/S
Adresse:
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Telefon:
33953395
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status