Ørsted Flyveaskedepot EtapeIII v/Esbjerg Havn
Grunddata
CVR-nr:
27446469
Fagsystemnøgle:
091cd4e6-0a46-4e94-ac1b-e31ec238fdf9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Zodiakvej 0
6700 Esbjerg
Matrikel:
1422a - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Adresse:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Telefon:
99551111
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
351100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 11-07-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status