Dansk Miljø Genbrug ApS
Grunddata
CVR-nr:
29214271
P-nr:
1021492724
Fagsystemnøgle:
8445d4f6-982b-4311-8e11-f0a8fd2bfa0a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fabriksvej 5
9560 Hadsund
Matrikel:
62ai - Hadsund By, Hadsund
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-05-2016 Vis
Kontroltilsyn Fysisk tilsyn 01-09-2016 Vis
Kontroltilsyn Fysisk tilsyn 21-10-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 13-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 13-05-2016 Efterkommet Vis