Grunddata
CVR-nr:
28878176
P-nr:
1011592712
Fagsystemnøgle:
12580c55-6171-45ff-807b-ffd38976e37a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Geddalvej 47A
7830 Vinderup
Matrikel:
1i - Elbrønd, Ejsing
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 10-05-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-04-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering 02-11-2009 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 14-12-2011 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis