Bundgård-Agro
Grunddata
CVR-nr:
40512969
P-nr:
1024702614
CHR-nr:
97533
Fagsystemnøgle:
d25b8521-49be-4a85-850f-a18e7e4257c1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sønderlundsvej 32
9370 Hals
Matrikel:
50a - Ulsted By, Ulsted
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
H § 11 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 - svarende til en §11 godkendelse eller §11, stk 3 tillæg - omfattet af BAT(kategori 1b) Pelsdyrfarme, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 11 og omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme indenfor intervallet 25 < DE ≤ 250 - omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 26-11-2018 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 26-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 24-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 26-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 21-12-2018 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, Søndrelundsvej 32, 9370 Hals 10-02-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis