Grunddata
CVR-nr:
39607751
P-nr:
1023660861
Fagsystemnøgle:
e19191b4-052e-455d-af21-767ddd024979
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fuglevangsvej 47
8700 Horsens
Matrikel:
2vk - Bygholm Hgd., Horsens Jorder
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
431200
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 15-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 26-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 18-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 29-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 29-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 29-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 29-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 29-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 30-09-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 30-09-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 30-09-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 30-09-2019 Meddelt Vis