Borup Stadion - kunstgræsplæne
Grunddata
Fagsystemnøgle:
4d06433c-e09e-4719-a8d8-9a2423bcb961
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovedgaden (Skovbo) 65a
4140 Borup
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Adminstrativt tilsyn Fysisk tilsyn 14-04-2020 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 13-01-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 16-03-2022 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-06-2018 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 06-02-2020 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Administrativt tilsyn 11-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status